Ranking Pub Quiz: Nowa Liga z dnia 29.01.2020. Sortowanie wg numeru drużyny.

Nazwa drużynyIDΣ DPΣ MP LatoDP LatoΣ MP JesieńDP JesieńΣ MP Zima
Włochate piersi: Sezon 3110090,580622058
Mrs. Asia’s Foot24066,52018200
Dziki Pancerniki3204420000
Wiszące leniwce4202020000
Atomówki Wisemana518090,5809410024
Smaczliwka67089,550772063,5
Tościki Jacusia75086,53056200
Kondominium89588,54586,55061
Kręgosłup Moralny Mao-Tse Tsunga990842090,57064
Ciepłe tosty1012092100702062,5
M&M’sy114032,520282012,5
Kanapowcy12508525802528
Wóda Team Police1365852585,54059,5
Täkk1440772076,52053
Poszukiwacze Zaginionej Warki1570883584,53529
Poprzednia drużyna169088,545864565,5
PKS: Eiss Muinimodnok174069,520772028,5
Walczymy o zaszczytne 3. miejsce1895906084,53561,5
23 punkty194066,520402020
Szalom204079,52065,52024
FCH-X214053,520472021
Ukryta opcja niemiecka224072,52071,52052
Twarde Iery234022,52022200
Król Jaszczór i podwładni2440632022200
Porfirion254079,520622059,5
Spadek z miejsca 2.26402120502019
Drużyna-Sprężyna27201120000
Pomidory, melony2810051,52092,58058,5
Patosfera29201720000
Jętka na hebanie308022,520876062,5
Beje31202120000
KUR JEŻY32402420562029
Stolik Tomasza332026,520000
Bezalkoholowy Napój Chmielowy342019,520000
3-535200011200
Ogórki Solne36200010200
Potrójny MAR37200021200
Skaczące Fasolki38200020200
Team M39200022200
Kasztaniaki40200019200
Wybrzeże klatki schodowej410000023

Regulamin Pub Quiz 3: Nowa Liga

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Pub Quiz 3: Nowa Liga zwanego dalej Quizem3, jest EXP Arkadiusz Gałek, Mariusz Myszkier S.C. ul. Mariacka 26, 70-546 Szczecin, zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Quizu3.
3. Quiz3 będzie miał formę serii spotkań, które odbędą się w wyznaczonych terminach od 1.06.2019 r. do 30.06.2020 r. Terminy będą publikowane na wydarzeniach zakładanych na platformie społecznej Facebook.
4. Organizator oświadcza, że Quiz2 nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r
5. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu3 i przyznaniem nagród będą czuwać powołane przez Organizatora osoby.
6. Quiz3 jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Quizie3

1. Aby wziąć udział w Quizie3 należy zarejestrować drużynę składającą się z minimum 3 osób. Rejestracji można dokonać przed rozpoczęciem każdego ze spotkań Quizu3. Aby zarejestrować drużynę należy podać jej nazwę oraz imię i nazwisko przedstawiciela drużyny zwanego dalej Liderem. Podczas rejestracji drużyna otrzyma numer identyfikacyjny, charakterystyczny dla danej drużyny. Pozwoli on na ewentualną zmianę nazwy drużyny i zachowanie wcześniej zdobytych punktów.
2. Lider może zostać zmieniony tylko przez zgłoszenie takiej zmiany przez aktualnego Lidera.
3. Drużyna może składać się z dowolnej ilości osób z zachowaniem zasad pojedynczego spotkania. Punkty za pojedyncze spotkanie zostaną przyznane dla drużyn składających się z maksymalnie czterech graczy.
4. Quiz3 będzie się składał z serii spotkań, które będą stanowiły odrębne wydarzenia realizowane wg zasad prezentowanych w opisie aktualnego wydarzenia na platformie społecznej Facebook.
5. Struktura Quizu3:
a. Quiz3 będzie podzielony na 12 spotkań. Na każdym spotkaniu każda drużyna zdobywa punkty w ilości jaka wynika z punktacji za poprawne odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi.
b. Każde 3 kolejne spotkania będą kończyły się przyznaniem punktów kwartalnych wliczanych w ogólną klasyfikację Quizu3 oraz wyłonieniem kwartalnego zwycięzcy, który otrzyma nagrodę specjalną, przygotowaną z tej okazji przez organizatora.
c. Drużyna nie może zdobyć nagrody kwartalnego zwycięzcy dwa razy pod rząd. W przypadku ponownej wygranej nalicza się tylko punkty, a nagrodę otrzymuje drużyna będąca niżej w rankingu za dany kwartał i spełniająca warunki przyznania nagrody.
d. Na podstawie sumy punktów kwartalnych zostaną wyłonieni zwycięzcy Quizu3.
6. W przypadku remisu dwóch lub więcej drużyn na pierwszym miejscu podczas któregokolwiek spotkania Quizu3, podczas finałów kwartalnych oraz podczas finału Quizu3, przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy drużynami walczącymi o główną nagrodę. Będzie miała ona postać serii pytań po 5 pytań każda. Serie będą kontynuowane do czasu powstania różnicy punktowej pomiędzy drużynami.
7. Punktacja kwartalna, wynikająca z sumy punktów cząstkowych zdobytych kwartalnie, przypisana będzie wg klucza:

miejsce liczba punktów miejsce liczba punktów
1 100 7 40
2 80 8 35
3 70 9 30
4 60 10 25
5 50 11+ 20
6 45

7. Nagrody zostaną wydane liderom zwycięskich drużyn w postaci jaką ustali Organizator, na ceremonii kończącej Quiz3.
8. Każda osoba biorąca udział w Quizie3 wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego na spotkaniach Quizu3, w materiałach promocyjnych Organizatora.

§ 3 Nagrody

1. Fundatorami nagród są browar Witnica S.A. oraz Organizator.
2. Nagrodą na pierwsze miejsce jest 30 litrowy keg dowolnie wskazanego przez lidera drużyny piwa, produkowanego i rozlewanego do kegów przez browar Witnica S.A. Nagrodami dla czterech, wybranych przez lidera członków drużyny są pamiątkowe koszulki zwycięzców Quizu3.
3. Nagrodą za drugie miejsce jest 30 litrowy keg wskazanego przez lidera drużyny piwa produkowanego przez browar Witnica S.A i będącego w ofercie piw beczkowych w pubie EXP Pub & Games Room.
4. Nagrodą “przyszłego zwycięzcy” za zajęcie ostatniego miejsca jest bon o wartości 50 zł do wydania na barze pubu EXP Pub & Games Room. Za przyszłego zwycięzcę uznaje się drużynę, która zdobyła najmniej punktów oraz uczestniczyła w przynajmniej 8 spotkaniach Quizu3.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Quizie3 oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin Quizu3 dostępny jest w pubie EXP Pub & Games Room, oraz na stronie internetowej: www.exp.szczecin.pl w zakładce Quiz Liga 3.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania Quizu3 i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym na najbliższym od terminu zmiany spotkaniu Quizu3 oraz opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Quizu3.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Quizu3, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych i niezależnych od niego przyczyn.