Ranking Pub Quiz Liga 2 z dnia 24.10.2018

MiejsceNazwa drużynyIDΣ DPΣ MP I kwartałDP I kwartałΣ MP II kwartał
1Banerownia1510094,510066
2Gotyckie-E68092,58060
3Ciepłe tosty470907063
4Żabie udka96088,56065
5Poprzednia drużyna165087,55068,5
5Włochate piersi: Sezon 215087,55057
7Wielka Lechia24086,54055
8Walczymy o zaszczytne 3. miejsce1835863557,5
9Kondominium83085,53062,5
10PKS: Polski Kotlet Schabowy172584,52563
11Ausweisskontrol1320812014
12Porfirion2220782056
12Takk1420782048
14Kura Spock212075200
15Piwne Lisy kontratakują32072,52023
16Xeropodobni102070,5200
17Spadek z miejsca pierwszego202064,52023,5
18Chrześcijańska Unia Jedności252054200
19Szalom302052,52062
20Szambo wyjebało52047,52031
21Kraty i paski342031,5200
22Stolik w rogu3220312022,5
23Zgredki312029200
24Najt Fartsi292026,5200
25Mordercy szczotek192025,5200
25Białe, wytrawne272025,5200
25Hogwart282025,5200
284 Paletki.Ru332023,5200
29Raiders of Apocalypse112022,5200
29Metro232022,5200
31O cholera!2420202026
32Odyn Loki Loki72019200
33Dzika 102262016200
34Pomidory, Melony…1200032
34Alkochochliki3500021
34Cześć, cześć3600065
34Młotek3700012
34Headstrong3800020
34Jacuki3900027
34Meme Blowers4000022
34The Bille4100030,5
34Sexy Ladies4200017,5
34Siedzę obok przypału4300022
34Wóde Team Police4400028

Regulamin Pub Quiz Liga 2

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Pub Quiz Liga 2 zwanego dalej Quizem2, jest EXP Arkadiusz Gałek, Mariusz Myszkier S.C. ul. Mariacka 26, 70-546 Szczecin, zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Quizu2.
3. Quiz2 będzie miał formę serii spotkań, które odbędą się w wyznaczonych terminach od 1.06.2018 r. do 30.06.2019 r. Terminy będą publikowane na wydarzeniach zakładanych na platformie społecznej Facebook.
4. Organizator oświadcza, że Quiz2 nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r
5. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu2 i przyznaniem nagród będą czuwać powołane przez Organizatora osoby.
6. Quiz2 jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

§ 2 Zasady uczestnictwa w quizie

1. Aby wziąć udział w Quizie2 należy zarejestrować drużynę składającą się z minimum 3 osób. Rejestracji można dokonać przed rozpoczęciem każdego ze spotkań Quizu2. Aby zarejestrować drużynę należy podać jej nazwę oraz imię i nazwisko przedstawiciela drużyny zwanego dalej Liderem. Podczas rejestracji drużyna otrzyma numer identyfikacyjny, charakterystyczny dla danej drużyny. Pozwoli on na ewentualną zmianę nazwy drużyny i zachowanie wcześniej zdobytych punktów.
2. Lider może zostać zmieniony tylko przez zgłoszenie takiej zmiany przez aktualnego Lidera.
3. Drużyna może składać się z dowolnej ilości osób z zachowaniem zasad pojedynczego spotkania. Punkty za pojedyncze spotkanie zostaną przyznane dla drużyn składających się z maksymalnie czterech graczy.
4. Quiz2 będzie się składał z serii spotkań, które będą stanowiły odrębne wydarzenia realizowane wg zasad prezentowanych w opisie aktualnego wydarzenia na platformie społecznej Facebook.
5. Struktura Quizu2:
a. Quiz2 będzie podzielony na 12 spotkań. Na każdym spotkaniu każda drużyna zdobywa punkty w ilości jaka wynika z punktacji za poprawne odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi.
b. Każde 3 kolejne spotkania będą kończyły się przyznaniem punktów kwartalnych wliczanych w ogólną klasyfikację Quizu2 oraz wyłonieniem kwartalnego zwycięzcy, który otrzyma nagrodę specjalną, przygotowaną z tej okazji przez organizatora.
c. Drużyna nie może zdobyć nagrody kwartalnego zwycięzcy dwa razy pod rząd. W przypadku ponownej wygranej nalicza się tylko punkty, a nagrodę otrzymuje drużyna będąca niżej w rankingu za dany kwartał i spełniająca warunki przyznania nagrody.
d. Na podstawie sumy punktów kwartalnych zostaną wyłonieni zwycięzcy Quizu2.
6. W przypadku remisu dwóch lub więcej drużyn na pierwszym miejscu podczas któregokolwiek spotkania Quizu2, podczas finałów kwartalnych oraz podczas finału Quizu2, przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy drużynami walczącymi o główną nagrodę. Będzie miała ona postać serii pytań po 5 pytań każda. Serie będą kontynuowane do czasu powstania różnicy punktowej pomiędzy drużynami.
7. Punktacja kwartalna, wynikająca z sumy punktów cząstkowych zdobytych kwartalnie, przypisana będzie wg klucza:

miejsce liczba punktów miejsce liczba punktów
1 100 7 40
2 80 8 35
3 70 9 30
4 60 10 25
5 50 11+ 20
6 45

7. Nagrody zostaną wydane liderom zwycięskich drużyn w postaci jaką ustali Organizator, na ceremonii kończącej Quiz2.
8. Każda osoba biorąca udział w Quizie2 wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego na spotkaniach Quizu2, w materiałach promocyjnych Organizatora.

§ 3 Nagrody

1. Fundatorami nagród są browar Witnica S.A. oraz Organizator.
2. Nagrodą na pierwsze miejsce jest 30 litrowy keg dowolnie wskazanego przez lidera drużyny piwa, produkowanego i rozlewanego do kegów przez browar Witnica S.A. Nagrodami dla czterech, wybranych przez lidera członków drużyny są pamiątkowe koszulki zwycięzców Quizu2.
3. Nagrodą za drugie miejsce jest 30 litrowy keg wskazanego przez lidera drużyny piwa produkowanego przez browar Witnica S.A i będącego w ofercie piw beczkowych w pubie EXP Pub & Games Room.
4. Nagrodą “przyszłego zwycięzcy” za zajęcie ostatniego miejsca jest bon o wartości 40 zł do wydania na barze pubu EXP Pub & Games Room. Za przyszłego zwycięzcę uznaje się drużynę, która zdobyła najmniej punktów oraz uczestniczyła w przynajmniej 8 spotkaniach Quizu2.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Quizie2 oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin Quizu2 dostępny jest w pubie EXP Pub & Games Room, oraz na stronie internetowej: www.exp.szczecin.pl w zakładce Quiz Liga 2.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania Quizu2 i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym na najbliższym od terminu zmiany spotkaniu Quizu2 oraz opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Quizu2.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Quizu2, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych i niezależnych od niego przyczyn.