Ranking z dnia 28.02.2020. Sortowanie wg zimowego kwartału

∑MP - suma małych punktów (z kart drużyny) zdobytych w kwartale

DP - duże punkty przyznawane za pozycję w kwartale

∑DP - suma dużych punktów do klasyfikacji rocznej

Nazwa drużynyIDΣ DPΣ MP LatoDP LatoΣ MP JesieńDP JesieńΣ MP ZimaDP Zima
Poprzednia drużyna1619088,5458645103,5100
Ciepłe tosty1020092100702095,580
Kręgosłup Moralny Mao-Tse Tsunga9160842090,5709570
Walczymy o zaszczytne 3. miejsce18155906084,53593,560
Kondominium814588,54586,5509350
Smaczliwka611589,550772092,545
Wóda Team Police13110852585,54092,545
Pomidory, melony2813551,52092,58091,535
Porfirion257079,520622090,530
Täkk1465772076,5208525
Wybrzeże klatki schodowej412000008320
Poszukiwacze Zaginionej Warki1590883584,5356320
Jętka na hebanie3010022,520876062,520
Włochate piersi: Sezon 3112090,58062205820
PKS: Eiss Muinimodnok176069,520772056,520
Atomówki Wisemana520090,580941005620
Kanapowcy1270852580255420
Ukryta opcja niemiecka226072,52071,5205220
M&M’sy116032,520282031,520
KUR JEŻY3260242056202920
Szalom206079,52065,5202420
Czerwony Stoliczek432000002320
FCH-X216053,52047202120
23 punkty196066,52040202020
Spadek z miejsca 2.2660212050201920
Kluski422000001720
Mrs. Asia’s Foot24066,520182000
Dziki Pancerniki32044200000
Wiszące leniwce42020200000
Tościki Jacusia75086,530562000
Twarde Iery234022,520222000
Król Jaszczór i podwładni24406320222000
Drużyna-Sprężyna272011200000
Patosfera292017200000
Beje312021200000
Stolik Tomasza332026,5200000
Bezalkoholowy Napój Chmielowy342019,5200000
3-5352000112000
Ogórki Solne362000102000
Potrójny MAR372000212000
Skaczące Fasolki382000202000
Team M392000222000
Kasztaniaki402000192000

Regulamin Pub Quiz 3: Nowa Liga

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Pub Quiz 3: Nowa Liga zwanego dalej Quizem3, jest EXP Arkadiusz Gałek, Mariusz Myszkier S.C. ul. Mariacka 26, 70-546 Szczecin, zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Quizu3.
3. Quiz3 będzie miał formę serii spotkań, które odbędą się w wyznaczonych terminach od 1.06.2019 r. do 30.06.2020 r. Terminy będą publikowane na wydarzeniach zakładanych na platformie społecznej Facebook.
4. Organizator oświadcza, że Quiz2 nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r
5. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu3 i przyznaniem nagród będą czuwać powołane przez Organizatora osoby.
6. Quiz3 jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Quizie3

1. Aby wziąć udział w Quizie3 należy zarejestrować drużynę składającą się z minimum 3 osób. Rejestracji można dokonać przed rozpoczęciem każdego ze spotkań Quizu3. Aby zarejestrować drużynę należy podać jej nazwę oraz imię i nazwisko przedstawiciela drużyny zwanego dalej Liderem. Podczas rejestracji drużyna otrzyma numer identyfikacyjny, charakterystyczny dla danej drużyny. Pozwoli on na ewentualną zmianę nazwy drużyny i zachowanie wcześniej zdobytych punktów.
2. Lider może zostać zmieniony tylko przez zgłoszenie takiej zmiany przez aktualnego Lidera.
3. Drużyna może składać się z dowolnej ilości osób z zachowaniem zasad pojedynczego spotkania. Punkty za pojedyncze spotkanie zostaną przyznane dla drużyn składających się z maksymalnie czterech graczy.
4. Quiz3 będzie się składał z serii spotkań, które będą stanowiły odrębne wydarzenia realizowane wg zasad prezentowanych w opisie aktualnego wydarzenia na platformie społecznej Facebook.
5. Struktura Quizu3:
a. Quiz3 będzie podzielony na 12 spotkań. Na każdym spotkaniu każda drużyna zdobywa punkty w ilości jaka wynika z punktacji za poprawne odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi.
b. Każde 3 kolejne spotkania będą kończyły się przyznaniem punktów kwartalnych wliczanych w ogólną klasyfikację Quizu3 oraz wyłonieniem kwartalnego zwycięzcy, który otrzyma nagrodę specjalną, przygotowaną z tej okazji przez organizatora.
c. Drużyna nie może zdobyć nagrody kwartalnego zwycięzcy dwa razy pod rząd. W przypadku ponownej wygranej nalicza się tylko punkty, a nagrodę otrzymuje drużyna będąca niżej w rankingu za dany kwartał i spełniająca warunki przyznania nagrody.
d. Na podstawie sumy punktów kwartalnych zostaną wyłonieni zwycięzcy Quizu3.
6. W przypadku remisu dwóch lub więcej drużyn na pierwszym miejscu podczas któregokolwiek spotkania Quizu3, podczas finałów kwartalnych oraz podczas finału Quizu3, przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy drużynami walczącymi o główną nagrodę. Będzie miała ona postać serii pytań po 5 pytań każda. Serie będą kontynuowane do czasu powstania różnicy punktowej pomiędzy drużynami.
7. Punktacja kwartalna, wynikająca z sumy punktów cząstkowych zdobytych kwartalnie, przypisana będzie wg klucza:

miejsce liczba punktów miejsce liczba punktów
1 100 7 40
2 80 8 35
3 70 9 30
4 60 10 25
5 50 11+ 20
6 45

7. Nagrody zostaną wydane liderom zwycięskich drużyn w postaci jaką ustali Organizator, na ceremonii kończącej Quiz3.
8. Każda osoba biorąca udział w Quizie3 wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego na spotkaniach Quizu3, w materiałach promocyjnych Organizatora.

§ 3 Nagrody

1. Fundatorami nagród są browar Witnica S.A. oraz Organizator.
2. Nagrodą na pierwsze miejsce jest 30 litrowy keg dowolnie wskazanego przez lidera drużyny piwa, produkowanego i rozlewanego do kegów przez browar Witnica S.A. Nagrodami dla czterech, wybranych przez lidera członków drużyny są pamiątkowe koszulki zwycięzców Quizu3.
3. Nagrodą za drugie miejsce jest 30 litrowy keg wskazanego przez lidera drużyny piwa produkowanego przez browar Witnica S.A i będącego w ofercie piw beczkowych w pubie EXP Pub & Games Room.
4. Nagrodą “przyszłego zwycięzcy” za zajęcie ostatniego miejsca jest bon o wartości 50 zł do wydania na barze pubu EXP Pub & Games Room. Za przyszłego zwycięzcę uznaje się drużynę, która zdobyła najmniej punktów oraz uczestniczyła w przynajmniej 8 spotkaniach Quizu3.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Quizie3 oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin Quizu3 dostępny jest w pubie EXP Pub & Games Room, oraz na stronie internetowej: www.exp.szczecin.pl w zakładce Quiz Liga 3.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania Quizu3 i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym na najbliższym od terminu zmiany spotkaniu Quizu3 oraz opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Quizu3.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Quizu3, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych i niezależnych od niego przyczyn.